Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2015-2018

0
11211

| Download CAO UMC * | CAO Universitair Medische Centra |


CAO-naam
CAO UMC, Universitair Medische Centra

Download akkoord CAO UMC 2015-2018
Onderhandelaarsakkoord Cao UMC 2015-2017

Looptijd
De looptijd is 1 april 2015 tot 1 januari 2018.

Loonmutaties
Over april 2015 wordt een eenmalige bruto uitkering berekend van 0,8% van 12 maal het in die maand geldende salaris. De bruto uitkering is minimaal € 350,- bij een fulltime dienstverband. Deze uitkering behoort niet tot het pensioengevend inkomen.
Per 1 augustus 2015 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.
In januari 2016 wordt een eenmalige bruto uitkering toegekend van € 200,-, berekend op basis van een fulltime dienstverband.
Per 1 augustus 2016 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.
Per 1 augustus 2017 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.

Arbeidsvoorwaarden
Universitaire ziekenhuizen gaan meer vaste contracten aanbieden. Tijdelijke en onzekere contracten, zoals het nul-urencontract, worden vermeden of alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast.

Er zijn afspraken gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In 2015 zullen er al 215 mensen worden aangenomen. Eind 2018 moeten in totaal 895 mensen extra aan de slag zijn in de universitair medische centra. Vervolgens zullen er tot 2023 gegarandeerd elk jaar 179 banen bij komen.

Medewerkers die zware en onregelmatige avond- en weekenddiensten draaien, krijgen een verbeterde compensatie. Zoals het loon tijdens verlof en ziekte wordt doorbetaald, wordt vanaf 1 januari 2016 ook de compensatie voor zware onregelmatige diensten doorbetaald.
Zie voor meer details het onderhandelaarsakkoord.

Bron: NFU, 10 juni 2015