Onderhandelaarsakkoord CAO SDBV 2013 | Schiphol Dienstverlening

0
627

5 april 2013

CAO-naam
CAO Schiphol Dienstverlening
CAO SDBV

Download Akkoord CAO Schiphol Dienstverlening 2013
> Onderhandelaarsakkoord CAO SDBV 2013

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, ingaande op 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2013.

Loonmutaties
– De collectieve contractloonstijging voor 2013 bedraagt: 1 januari 2013 2,1%.

Arbeidsvoorwaarden
– Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en pensioen. De partijen hebben afgesproken om gedurende 2013 intensief te overleggen om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor zowel de pensioenproblematiek alsook de behoefte aan een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

Bron: CNV Publieke Zaak, 4 april 2013