Onderhandelaarsakkoord CAO Schippersinternaten 2017-2019

0
305


9 oktober 2017

CAO-naam
CAO Internaten voor Binnenschippers en/of kermisexploitanten

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Schippersinternaten 2017-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO Schippersinternaten 2017-2019 (04-10-17)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2017 tot 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 1,65% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2018

In november dit jaar krijgen de werknemers daar bovenop nog een éénmalige uitkering van 1,00 % en op 1 april 2019 een éénmalige uitkering van 0,75 %.

Arbeidsvoorwaarden
– De versobering van het 3e WW-jaar wordt gerepareerd.
– Jaarlijks wordt 1,5 procent van de loonsom aangewend voor loopbaanontwikkeling. Tenminste iedere twee jaar dient de werkgever een loopbaangesprek te voeren met de medewerker en dienen er afspraken gemaakt te worden inzake een loopbaanontwikkeling, eventueel buiten de Schippersinternaten.
– De in de cao 215-2017 afgesproken versobering van het buitengewoon verlof wordt teruggedraaid.

Bron: RMU, 4 oktober 2017