Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2019-2020

0
650


12 december 2019

CAO-naam
CAO Primair Onderwijs
CAO PO

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2019-2020
> Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2019-2020 (12-12-19)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 maart 2019 t/m 31 oktober 2020.

Loonmutaties
– 4,50% loonsverhoging per 1 januari 2020
Alle medewerkers krijgen in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33% van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

Arbeidsvoorwaarden
Het loongebouw wordt geharmoniseerd en de functies van schooldirecteuren en onderwijsondersteuners worden geactualiseerd. Daarmee komt er meer evenwicht in de salarissen in het primair onderwijs. Het speciaal onderwijs ontvangt ter compensatie incidenteel extra geld, omdat zij relatief veel onderwijsondersteunend personeel hebben. Verder hebben de partijen afgesproken dat een schoolbestuur bij een dreigend ontslag op bedrijfseconomische grond afspraken maakt over de begeleiding van medewerkers naar nieuw werk. De transitievergoeding vervalt daarbij.
De medewerkers krijgen in februari met terugwerkende kracht de loonsverhoging en het extra, eenmalige geld uitbetaald.

Bron: NOS, 12 december 2019 en AOb, 12 december 2019