Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2018-2020

0
3067


17 september 2018

CAO-naam
CAO MBO
CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Download Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2018-2020
> Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2018-2020 (12-09-18)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 juli 2020.

Loonmutaties
– 2,60% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,00% eenmalige uitkering per 1 oktober 2018
– 0,90% eenmalige uitkering per 1 januari 2019
– 2,30% loonsverhoging per 1 juni 2019
– 1,25% eenmalige uitkering per 1 januari 2020

Bron: CNV Onderwijs, 14 september 2018