Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2016-2017

0
4010


15 juni 2016

CAO-naam
CAO BVE
CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Download Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2016-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO MBO 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

Loonmutaties
– In de carrièrepatronen van de nieuwe cao mbo 2016-2017 zullen de reeds in 2015 door de instellingen uitgevoerde structurele salarisverhogingen van 0,8% en 1,25% worden verwerkt.
– per 1 juli 2016 worden de salarisbedragen in de carrièrepatronen met 3% verhoogd;
– in juli 2016 wordt een eenmalige uitkering verstrekt die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen, als ware aan hen een loonsverhoging van 3% op 1 januari 2016 toegekend.
– Aan werknemers die op 1 april 2017 in dienst zijn wordt een eenmalige uitkering verstrekt van €500 bruto, naar rato van de werktijdfactor.

Bron: CNV Onderwijs, 14 juni 2016