Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2018-2019

0
58


23 juli 2018

Naam
CAO Kraamzorg

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2018-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2018-2019 (20-07-18)

Looptijd
De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,75% loonsverhoging per 1 mei 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Daarnaast stijgt het leerlingensalaris in het eerste en tweede jaar met 10%. Afgesproken is verder dat werknemers maximaal een wachtdienst van 2×8 uur aaneengesloten mogen draaien, en dat alle verplichte scholings-/registratiekosten volledig door de werkgever worden vergoed, ongeacht de hoogte van het scholingsbudget. Ook de her- en bijscholing voor lactatiekundige wordt volledig vergoed.
– De leeftijd voor het verplicht draaien van nachtdiensten wordt verhoogd naar 57 jaar.

Bron: FBZ, 20 juli 2018