Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2016-2017

0
2021


16 december 2016

Naam
CAO Kraamzorg

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2016-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO Kraamzorg 2016-2017

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 0,65% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2017

Eindejaarsuitkering:
– Per 1 januari 2017 wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,0%
– Per 1 januari 2018 wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,2%

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2017 wordt de inconveniëntentoeslag ook berekend over de genoten wettelijke en bovenwettelijke en extra bovenwettelijke vakantiedagen ( zijnde de verlofuren van het zogenaamde verlofmandje).
– Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt de tegemoetkoming in de door de medewerker gereden kilometers met woon-werkverkeer: € 0,11.

Bron: FNV, 15 december 2016