Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2017-2019

0
3269


31 mei 2017

Naam
CAO Jeugdzorg

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2017-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2017-2019 (31-05-17)

Looptijd
De looptijd van de CAO is 27 maanden; van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonsverhogingen
– 1,65% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2018

De werknemers ontvangen tevens twee eenmalige uitkeringen. In juli 2017 een uitkering van 0,65% en in januari 2019 een uitkering van 0,5%.

Arbeidsvoorwaarden
– Verlaging van werkdruk. Cao-partijen hebben afgesproken dat elke werkgever een plan moet maken om de werkdruk te verminderen. Daarin moet worden afgesproken wat per werknemer een passende werklast is om de werkdruk beheersbaar te houden. Op 1 mei 2018 moeten deze plannen klaar zijn.

Bron: FNV, 31 mei 2017