Onderhandelaarsakkoord CAO Houthandel 2015-2017

0
727


8 juli 2015

CAO Houthandel 2015-2017

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Houthandel 2015-2017
> Onderhandelaarsakkoord CAO Houthandel 2015-2017

Looptijd
De cao wordt afgesloten voor een periode van 27 maanden (1 januari 2015 tot 31 maart 2017).

Loonmutaties
– 1 oktober 2015 0,50% structureel
– 1 januari 2016 1,50% structureel
– 1 januari 2017 1,75% structureel

Arbeidsvoorwaarden
– In de huidige CAO staat dat er gewerkt mag worden van 7.00 uur tot 18.00 uur zonder extra toeslag. In dit akkoord is dit uitgebreid tot 19.00 uur;
– De in de cao vastgelegde extra vrije dagen blijven in aantal gelijk. Wel gaan zij volgend jaar (per 1 juli 2016) één jaar later in;

Bron: FNV, 7 juli 2015