Principeakkoord CAO Energie 2009-2010

0
284


4 juni 2009

CAO-naam
CAO Energie

Looptijd
1 juli 2009 t/m 30 april 2010

Loonmutatie
1 juli 2009: 1,3%

CAO-code t.b.v. loonheffing
1878  

Arbeidsvoorwaarden
– Een eenmalige storting van 0,75% van het jaarsalaris op 1 januari 2010 in een benefitbudget, naar keuze op te nemen in geld of vrije tijd.
– Verhoging van de vergoeding voor de ziektekostenverzekering van € 90,-
– Studie naar en invoering van een regeling benefitbudget met, onder meer, ruimere mogelijkheden om naar eigen keuze de arbeidsduur te variëren.
– De periode waarin tijdens ouderschapsverlof een vergoeding van 70% van het minimumloon wordt verleend, wordt verlengd van 13 tot 26 weken.
– Inventarisatie van de in de energiesector ontwikkelde HRM-beleidsplannen, richtlijnen en regelingen op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid.

Bron: Abvakabo FNV, juni 2009