Onderhandelaarsakkoord CAO Architecten 2013-2015

0
200725 februari 2013

Naam
CAO Architectenbureaus

Download Onderhandelaarsakkoord CAO Architecten 2013-2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO Architecten 2013-2015

Looptijd
Een cao met een looptijd van twee jaar van 1 maart 2013 tot 28 februari 2015

Loonmutaties
– In 2013 geen loonstijging, maar wel een verlof dag erbij en uitbreiding van het persoonlijke uren budget met 10 uur. De totaalwaarde komt uit op 1%;
– In 2014 een loonstijging die er als volgt uitziet: In januari 2014 een eenmalige uitkering van 0,5% over het jaarinkomen in 2014; Op 1 juli 2014 worden de salarissenverhoogd met 0,5% structureel; Op 1 januari 2015 worden de salarissen verhoogd met 0,5% structureel.

Arbeidsvoorwaarden
– startersregeling
– het persoonlijk uren budget wordt verhoogd van 20 naar 30 uur
– per 1 maart 2013 wordt de maximale opzegtermijn voor werkgever 4 maanden ( was 6 maanden).
– aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd cao artikel 5 lid 3 structureel én tijdelijk anders. Structureel : per 1 maart 2015 : er zijn maximaal drie (3) elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten te sluiten voor maximaal 36 maanden (3 jaar). (waren vier (4) contracten), Tijdelijk: gedurende de looptijd van deze cao, aanvang 1 maart 2013: maximaal vijf (5) elkaar
opvolgende arbeidsovereenkomsten te sluiten voor maximaal 48 maanden (4 jaar)
– extra conferentie cao-partijen over relatie cao -sector -zelfstandige professionals – payrolling – detachering met als doel paraplu-functie van de cao vergroten en verdiepen.

Bron: CNV Dienstenbond, 19 februari 2013