NVUB verplicht tot naleving ABU CAO

0
1549


10 maart 2011

Leden van de NVUB zijn verplicht de bevoegdheden van de SNCU te erkennen. Dit blijkt uit een vonnis inzake de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten tegen Daxxa Diensten.

De kantonrechter is van oordeel dat de NVUB zich op enig moment neer moet leggen bij de beslissing(en) van de minister betreffende de algemeen verbindend verklaringen van CAO’s. “De NVUB kan namens haar leden niet bezig blijven”, aldus de kantonrechter.

Verloop NVUB-bezwaren jegens AVV cao
De NVUB stelde in 2010 beroep in tegen de minister wegens het ongegrond verklaren van de gemaakte bezwaren betreffende de algemeen verbindend verklaring van de CAO voor Uitzendkrachten (ABU). De rechtbank ’s-Gravenhage heeft de NVUB niet ontvankelijk verklaard in hoger beroep. De NVUB heeft daarna hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Naar aanleiding van de uitspraak in dit hoger beroep heeft de minister een nieuw besluit genomen. Dit nieuwe besluit is gevolgd door een procedure voor het Hof Leeuwarden waarin de NVUB (opnieuw) – ondanks de uitspraak van de Raad van State en het nieuwe besluit van de minister – de representativiteit betwist.

In haar uitspraak van 31 augustus 2010 heeft het gerechtshof te Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) – zo begrijpt de kantonrechter – geen aanleidiing gezien om te treden in de beoordeling van de stellingen van de betrokken appellant betreffende de representativiteit.

AVV niet in strijd met legaliteitsbeginsel
De kantonrechter deelt het oordeel van de minister in het nieuwe besluit dat nu voldaan is aan alle (vorm)vereisten uit de Toetsingskader AVV. “Gelet op de deugdelijke wijze waarop deze algemeen verbindverklaringen door de minister tot stand zijn gekomen, is er ook geen sprake van strijd met het legaliteitsbeginsel indien SNCU zich beroept op de aldus algemeen verbindend verklaarde CAO’s,” luidt het vonnis.

Gerelateerd nieuws
> Rechtszaak tegen de minister over de verplichte cao-ABU
> VIA krijgt gelijk in cao-geschil Internetvakbond
> CAO-geschil VIA en Internetvakbond: bewijs ligt bij VIA

Bron: Vonnis SNCU vs Daxxa Diensten, SNCU 2 maart 2011