NVUB uitgezonderd van CAO Schilders

0
1026


27 januari 2010

Minster Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het verzoek van de NVUB om gedispenseerd te worden van de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland 2010/2011 toegewezen.

De Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven had bezwaar gemaakt tegen het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van deze CAO. Reden was dat er volgens de NVUB werkingssfeeroverlap was met de CAO van de NVUB. Deze bezwaren zijn afgewezen.

Uitgezonderd
Wel is het dispensatieverzoek van NVUB toegewezen. Dat betekent dat leden van de NVUB uitgezonderd zijn van de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland.

Gerelateerd
27-01-10 AVV CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland
15-12-09 NBBU-leden uitgezonderd van AVV Schilders-CAO

CAO-informatie
Meer over de CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf
Meer over de CAO NVUB

Bron: Ministerie SZW, 27 januari 2010