NVUB ook tegen AVV ABU-CAO

0
1619


2 maart 2009

De advocaat van de Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven (NVUB) heeft bezwaar ingediend tegen het verzoek om algemeen verbindend verklaring (avv) van de ABU-cao.


De NVUB heeft een eigen cao afgesloten met vakbond AVV, die zij graag wil gaan uitvoeren.

Juistheid alemeen verbindend verklaring
Door het aangescherpte dispensatiebeleid van de minister van SZW is daar voorlopig een streep door gehaald. De NVUB heeft haar advocaat verzocht alles in het werk te stellen om uitvoering aan haar eigen CAO te kunnen geven. Nu dispensatie uiterst moeilijk is, is dus gekeken naar de juistheid van de algemeen verbindend verklaring. Al eerder rezen er vragen over de cijfers die ABU indiende voor AVV, aldus Vallenduuk advocaten.

Cijfers ABU-leden oud
Naar de cijfers van leden bij de vakbonden behoeft niet gekeken te worden. Het gaat er om of de ABU kan aantonen dat hun leden meer dan 60% van de werknemers in de totale bedrijfstak vertegenwoordigen. Dat kunnen zij volgens de raadsman van de NVUB niet. Bovendien moeten de cijfers recent zijn, in beginsel één jaar oud. In 2008 verzocht de ABU nog avv op basis van cijfers uit 2004, stelt de raadsman. Verder zou de wijziging van het verplichte bedrijfstak pensioenfonds ook op die cijfers gebaseerd zijn.

Brief advocaat NVUB aan SZW »

Gerelateerd nieuws
> VIA tegen AVV ABU-CAO

Bron: Vallenduuk Advocaten, 27 januari 2009