NVJ: drie omroepen negeren cao

0
529


23 augustus 2008

De publieke omroepen Max, Llink en BNN houden zich niet aan de omroep cao. Ze zetten meer tijdelijke contractanten in dan toegestaan.

Dat concludeert beroepsorganisatie NVJ na een inventarisatie van de overzichten.

Omroep cao
In de omroep cao is een regeling opgenomen die tot doel heeft een maximum te stellen aan het aantal tijdelijke contracten. Deels afwijken van de regeling mag na toestemming van de ondernemingsraad (OR). De verhouding vast en flexibel personeel dient voor 1 mei van elk jaar aan de bonden te worden gerapporteerd. De omroepen is gevraagd de regels alsnog na te leven. Ook de AVRO was van de cao afgeweken, maar heeft inmiddels toegezegd per 1 oktober de percentages aan de cao aan te passen.

Bron: Villamedia.nl, 22 augustus 2008