Nieuw Akkoord CAO Parketvloerondernemingen 2016-2017

0
539


1 juni 2016

Naam
CAO Parketvloerenondernemingen

Download Akkoord CAO Parketvloerondernemingen 2016-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonsverhogingen
– Een loonsverhoging van 2,0% per 1 juli 2016.
– Een loonsverhoging van 2,0% per 1 juli 2017.

Voor leden van de vakbonden geldt dat de vakbondscontributie als eindheffing wordt aangewezen. Hierdoor zal de werkgever op het einde van het kalenderjaar een netto-terugbetaling doen.

Arbeidsvoorwaarden
Seniorendagen en pensioen:
– De senioren dagen blijven bestaan, maar gaan één jaar later in (op 56 jarige leeftijd in plaats van 55 jaar). Medewerkers die al gebruik maken van deze regeling blijven deze rechten houden.
– Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds om jou meer zekerheid en invloed te geven op je pensioen.

Werkgelegenheid, werkzekerheid en ziekte:
– Het maximum aantal wachtdagen bij ziekte wordt teruggebracht van 6 dagen naar 3 dagen per jaar.
– Er komt een onderzoek naar het verzuim in de sector. Dit om te kijken of het aantal wachtdagen nog verder teruggebracht kan worden.
– De duur en de opbouw van de WW wordt gerepareerd.
– Er wordt meer werk gemaakt van scholing en opleiding.

Bron: FNV Bouw, 31 mei 2016