Marcel van Loon: Weeffoutje in de CAO bij compensatie-uren?

0
2086

7 maart 2012

Weeffoutje bij compensatie-uren?

Door Marcel van Loon, analist en loonexpert van FlexService

Marcel van Loon, analist bij FlexService

U bent een zorgvuldig werkgever. U beloont volgens afspraak en houdt zich netjes aan de CAO’s die voor uw werknemers gelden.

Toch kunnen CAO’s artikelen bevatten die – als je er goed naar kijkt – niet helemaal lijken te kloppen. Die lijken te wijzen op weeffoutjes.

Zowel de ABU- als de NBBU-CAO bevatten artikelen [1] die betrekking hebben op de zogenoemde compensatie-uren. In plaats van toeslagen op het normale uurloon en overwerkuren uit te betalen, worden ze opgespaard om op een later moment als een soort troefkaart op te nemen in plaats van te werken. Vergelijk het wat dat betreft met het opnemen van vakantie: in plaats van werken houd je vakantie.

Die vergelijking biedt meteen een bruggetje naar iets vreemds. In beide CAO’s wordt er niet gereserveerd over opgenomen compensatie-uren [2]. Dat doen we ook niet over opgenomen vakantiedagen, maar daar is rekening mee gehouden bij het vaststellen van het reserveringspercentage voor vakantiedagen. Dit percentage wordt vastgesteld door het aantal vakantiedagen dat een voltijds medewerker heeft, te delen door het aantal werkbare dagen. Als de medewerker op alle dagen werkt, behalve in de weekenden, op feestdagen en tijdens de vakantie, dan wordt precies het gewenste aantal vakantiedagen gereserveerd.

Wat gebeurt er als er een compensatiedag wordt opgenomen? Zo’n dag komt in plaats van een werkbare dag waarover we een deel van de vakantiedagen gereserveerd zouden hebben. Over compensatie-uren reserveren we niet, dus is er minder dan het gewenste aantal vakantiedagen gereserveerd aan het eind van de rit!
Natuurlijk is het best begrijpelijk dat dit in de CAO’s is geslopen, want over overuren noch over toeslagen op het normale uurloon wordt gereserveerd, dus lijkt het logisch om dat ook niet te doen over de compensatie hiervoor.

Niettemin denk ik dat het goed zou zijn als deze regeling in de CAO nog eens door de betrokken partijen onder de loep zou worden genomen.

Voetnoten
1] Artikel 27 van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en Artikel 22.3 van de NBBU CAO.
2] Er wordt in beide CAO’s gereserveerd over het feitelijk loon. Bij de ABU-CAO is dit gedefinieerd in Artikel 1g als ”feitelijk loon: het met inachtneming van de CAO toegekende, naar tijdruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, overuren, compensatie-uren etc.”. Bij de NBBU-CAO is dit gedefinieerd in Artikel 2 als “’Feitelijk loon’: Het met inachtneming van deze cao toegekende, naar tijdruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, reserveringen, toeslagen,vergoedingen, overuren, compensatie-uren, enzovoort.”