Kans op minimum tarieven zzp’ers in cao’s

0
263

Er is een kans dat in cao’s weer minimumtarieven voor kleine zelfstandigen kunnen worden afgesproken. De advocaat-generaal heeft hierover een positief advies uitgebracht aan het Europese Hof van Justitie.

Via minimumtarieven kunnen sociale dumping en oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zzp’ers worden aangepakt.

FNV Kiem
De zaak is aanhangig gemaakt door FNV Kiem.
Vakbond FNV Kiem wilde in 2007 minimumtarieven afspreken in de zogenoemde remplaçanten-cao, voor musici die als zzp’er werkten. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de voorloper van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), verbood deze afspraken omdat ze in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht.

Bron: FNV Bouw, 16 september 2014 en FNV Kiem