Hernieuwd Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017

0
1215


16 mei 2016

CAO-naam
CAO Energie- en Nutsbedrijven
WNB Sector
CAO Afval en Milieubedrijven

Download Hernieuwd Eindbod CAO Afval & Milieu 2016-2017
> Hernieuwd Eindbod CAO Afval en Milieu 2016-2017

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden (van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017).

Loonmutaties
01-07-2016: € 150,- eenmalige bruto-uitkering
01-07-2016: 2,30 % loonsverhoging
01-12-2016: 3,00 % eindejaarsuitkering
01-07-2017: 1,50 % loonsverhoging
01-12-2017: 3,25 % eindejaarsuitkering

In deze loonsverhoging is de compensatie voor de aanpassing van de ABP-regeling van loon- naar prijsindexatie verwerkt.

Arbeidsvoorwaarden
Dit eindbod is aangepast op de punten:
– Beloning: aanpassing loonsverhoging en eindejaarsuitkering, zoals hierboven vermeld;
– Flexibele arbeid: omzetten van 120 flexibele banen (uitzendkrachten) binnen de sector in een arbeidsovereenkomst binnen de bedrijven gedurende de looptijd van de cao. Daarnaast wordt een gezamenlijk onderzoek voorgesteld naar de inzet van de flexibele schil binnen de sector op basis waarvan cao-partijen gerichte maatregelen kunnen treffen voor de inrichting van de flexibele schil.
– Duurzame inzetbaarheid: verhoging loopbaanbudget van 2% naar 3%.

Bron: WENb, 13 mei 2016