Grootste CAO-loonstijging sinds 2009

0
210

De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016.

Ten opzichte van een jaar eerder was de toename 2,1 procent. Het verschil met de inflatie (0,0 procent) is in dertig jaar niet zo groot geweest. Dit meldt CBS.

CAO-loonstijging en inflatie, bron CBS

Al sinds het derde kwartaal van 2014 stijgen de cao-lonen sneller dan de inflatie. Sinds het tweede kwartaal van 2015 is het verschil steeds groter geworden, onder meer doordat de inflatie naar nul daalde. Het verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie was voor het laatst zo groot in 1986. Ook in dat jaar was de inflatie laag.

Grootste stijging bij de overheid
De lonen stegen in het derde kwartaal van 2016 met 3,5 procent het meest bij de cao-sector overheid. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat achtereenvolgens 1,9 en 1,1 procent.
s
Sinds het eerste kwartaal van 2015 is de stijging van de lonen bij de overheid hoger dan die in de andere twee sectoren. Het gaat hier om een inhaalslag na een periode waarin bij veel overheidscao’s de nullijn werd gehanteerd. Over de hele periode 2010 tot 2016 (derde kwartaal) groeien de percentages waarmee de lonen in de verschillende sectoren zijn gestegen naar elkaar toe. Voor de particuliere sector was die stijging met 8,6 procent het hoogst. In de gesubsidieerde sector was de cao-loonontwikkeling 8,1 procent en bij de overheid 7,9 procent.

Hoogste cao-loonstijging in het onderwijs
Op het niveau van de bedrijfstakken deed de hoogste cao-loonstijging zich het laatste jaar voor in het onderwijs (4,5 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,8 procent het minst toe.

Bron: CBS, 6 oktober 2016