FNV verliest bezwaarprocedure CAO Please Payroll

0
778

Bezwaar van FNV Bondgenoten tegen dienstverlening payrollorganisatie Please Payroll ongegrond.

Begin juli werd bekend dat een door de vakbond aangespannen bezwaarprocedure tegen de Please-CAO ongegrond is verklaard. Hieruit blijkt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid payroll nog altijd erkent als een zelfstandige vorm van dienstverlening met toegevoegde waarde voor de samenleving.

Please CAO
FNV maakte in oktober vorig jaar bezwaar tegen de eerdere beslissing van de Minister om Please dispensatie te verlenen van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de ABU-Cao. Please verkreeg deze vrijstelling omdat de onderneming een eigen Cao had weten af te sluiten met veelal betere condities dan de ABU-Cao.

FNV beriep zich op rechterlijke uitspraken
Volgens FNV Bondgenoten ten onrechte, waarbij de vakbond zich primair baseerde op meerdere uitspraken van lagere rechters. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat payrollondernemingen geen rechtsgeldige arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten met payrollmedewerkers.
Please-directeur, Hans van de Ven
Secundair stelde de bond dat dispensatie niet verleend had mogen worden omdat de Please-Cao niet wezenlijk zou afwijken van de ABU-Cao. Tot slot zou payrolling in strijd zijn met de geest van de Wet werk en zekerheid, die immers het oneigenlijk gebruik van flexconstructies wil tegengaan, aldus FNV.

Dispensatie is terecht
Het ministerie heeft per brief laten weten de bezwaren van FNV Bondgenoten ongegrond te verklaren. Volgens de Minister zijn de arbeidsovereenkomsten die Please sluit wel degelijk rechtsgeldig, is dispensatie tegen de achtergrond van het huidige wettelijk kader terecht verleend en kan de Wet werk en zekerheid mogelijk toekomstige gevolgen hebben voor de payrollsector, maar geen terugwerkende.

Please-directeur Hans van de Ven is blij met de uitspraak: “Wij bieden een eerlijke dienstverlening aan die zich op positieve wijze onderscheidt van die van mogelijke ‘malafide’ dienstverleners. We voelen ons door deze uitspraak gesteund door de Minister en blijven onze hoogwaardige dienstverlening dan ook op dezelfde voet voortzetten voor onze opdrachtgevers en medewerkers.”

Bron: Please Payroll, 8 juli 2014