FNV: maximale looneis 2,5% in 2013

0
534

FNV gaat voor 2013 uit van een maximale looneis van 2,5%. Een nullijn voor de publieke sector wijst de FNV af.

Loonruimte moet zoveel mogelijk worden aangewend voor bestedingen en daarmee herstel van de werkgelegenheid, vindt FNV. Een nullijn in de publieke sector past daar niet bij. De FNV kiest voor een looneis van maximaal 2,5%, rekening houdend met de situatie in sectoren.
Dat staat in de Arbeidsvoorwaarden agenda 2013 van de vakcentrale.

Koopkracht op peil houden
De nullijn is op langere termijn volgens het CPB niet vol te houden, terwijl de risico’s en negatieve effecten groot zijn. De overheid zet haar positie als werkgever op het spel en riskeert, met het oog op de verwachte tekorten als gevolg van de toenemende uitstroom, een uitholling van het niveau van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. De koopkracht van de werknemers in de publieke sector wordt er fors door geraakt en dit negatieve effect kan in vier jaar tijd oplopen tot meer dan 10%.

Op grond van de economische ontwikkelingen heeft de FNV de arbeidsvoorwaardenruimte berekend op 3% (uitgaande van een productiviteitsstijging van 2% en een prijsontwikkeling van 1%). Het bestedingstekort en de hoge inflatie (2%) maken het wenselijk om te kiezen voor een looneis die op de grens van de (trendmatige) loonruimte zit.

Bron: FNV, 27 september 2012