FNV eist ander beleid uitzendkrachten Qbuzz

0
1399

 
| FlexNieuws » |
 

FNV12 maart 2011

FNV Bondgenoten wil “zo veel mogelijk uitzendkrachten met minimaal een 32-urig arbeidscontract van een jaar bij het uitzendbureau” en “indiensttreding volgens artikel 12.4 van de cao openbaar vervoer”.

Dit liet de bond weten op een overleg vab 19 januari 2011. Op 3 maart 2011 ontving de bond als antwoord van Qbuzz dat de regie weer naar de uitzendbureaus gaat en daardoor “ontstaat er meer ruimte waardoor de huidige situatie (mensen met urengaranties worden in uren beperkt terwijl 0-urenmensen volop uren kunnen maken) ontstaat er meer ruimte waardoor de huidige situatie.” Deze nieuwe werkwijze gaat per 1 juli in.

Uitzendkrachten

Of dit de garantie oplevert van om “zo veel mogelijk uitzendkrachten minimaal 32-urig contract voor een jaar” te geven is voor FNV Bondgenoten volstrekt onduidelijk.

Voorts meldt Qbuzz dat er “geen structurele formatieruimte is” waardoor geen uitzendkrachten in dienst zullen worden genomen bij Qbuzz. FNV Bondgenoten vindt deze uitspraak “volstrekt ongeloofwaardig”, aangezien er circa 200 uitzendkrachten voor Qbuzz werken. Hierbij wordt artikel 12.4 van de Cao OV volgens de bond grootschalig en grof overtreden.

Gevolgen beleid

Volgens FNV Bondgenoten zijn de gevolgen van het Qbuzz beleid:

  • uitzendchauffeurs zijn met een uitkering vanwege te weinig werkuren;
  • verlies van uitkeringsrechten na enige tijd;
  • toepassen van draaideurconstructies (na 3 (1/2) jaar een arbeidscontract meer voor 3 maanden of meer waardoor uitzendkrachten niet in vaste dienst komen van het uitzendbureau;
  • een uitkering van 70% van 32 uur is 22,4 uur.

Eisen
Voorts blijft Qbuzz nieuwe uitzendchauffeurs werven, stelt de bond, terwijl bijna alle uitzendchauffeurs (en ook deeltijdchauffeurs) deze extra uren willen rijden. FNV Bondgenoten heeft nu een brief geschreven aan Qbuzz waarin zij binnen een week Qbuzz een laatste kans om de uren op te hogen voor deeltijders, uitzendkrachten in dienst te nemen en een sociaal beleid te voeren voor de overgebleven uitzendkrachten. Anders stapt de bond naar de rechter.

Bron: FNV, 9 maart 2011