Europese uitzend beperking niet van invloed op CAO Taxi

0
515


30 juli 2012

Een beperking of een verbod op de inzet van uitzendkrachten is niet meer toegestaan in cao’s volgens de Europese Unie. Voor de 15%-inleenregel in de CAO Taxivervoer heeft dit echter weinig gevolgen, zo verwachten vakbonden en werkgevers. Deze inleenregel bepaalt dat minimaal 85% van het personeelsbestand bij taxibedrijven onder de CAO Taxivervoer moet vallen.

Letty Bremmers van FNV Bondgenoten in Taxi Pro: “Het is werkgevers toegestaan om zelfs 100% van hun werknemers in te zetten via een uitzendbureau. De uitzendkrachten moeten dan wel aangesloten zijn bij de CAO Taxivervoer, zodat ze dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als taxichauffeurs in vaste dienst. De 15% inleenregel werkt dus positief uit voor de uitzendkrachten”.

Concurrentie
Bedoeling van de 15%-bepaling is concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Bremmers in Taxi Pro: “Met de uitzend-cao ABU zijn werknemers bijvoorbeeld slechter af als het gaat om pensioenvoorwaarden. De EU wil met deze regeling dat uitzendkrachten niet benadeeld worden. Maar daar is in de taxi-cao geen sprake van.”

Ook werkgeversorganisatie KNV Taxi verwacht niet dat de bepaling aangepast dient te worden vanwege de Europese uitzendrichtlijn 2008/104/EG. CAO-partijen taxi zijn momenteel bezig om de inventarisatie te maken.

Uitzendrichtlijn
“Vooralsnog gaan we er van uit dat de Uitzendrichtlijn geen gevolgen heeft voor bepaalde CAO afspraken, waaronder de 15% inleenbepaling; wij menen namelijk dat er voor deze bepaling in onze CAO voldoende rechtvaardigingsgronden zijn”, licht Jantine Vochteloo van KNV Taxi toe.

Algemeen verbindend
Recent is de CAO taxivervoer overigens (met daarin de 15% inleenbepaling) nog door het ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard tot einde looptijd van de CAO, te weten 31 december 2013.

Bron: Taxi Pro, 25 juli 2012