Eindresultaat CAO Huntsman 2016-2017

0
431


21 september 2016

CAO-naam
CAO Huntsman

Download Eindresultaat CAO Huntsman 2016-2017
> Eindresultaat CAO Huntsman 2016-2017

Looptijd
1 juli 2016 t/m 30 juni 2017

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2016

Arbeidsvoorwaarden
– De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao de zgn. gedifferentieerde WGA-premie volledig voor zijn rekening nemen.
– De werkgever zal gedurende de looptijd van de cao de zgn. werkgeversbijdrage regeling continueren.
– Gedurende de looptijd van de cao geldt voor werknemers van 64 jaar en ouder dat het aantal vrije tijdsrechten op de leeftijd van 64 en ouder wordt gecontinueerd tot de betrokken werknemer de voor hem / haar geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
– Partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde WGA worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. De premie hiervoor, inclusief de uitvoeringkosten, zal voor rekening komen van de werknemer en wordt ingehouden op zijn loon zodra een overeenkomst met een uitvoerder is gesloten.

Bron: CNV Vakmensen, 16 september 2016