Eindbod Stater CAO 2010

0
1178


24 juni 2010

Er ligt een eindbod van Stater voor een nieuwe CAO.

Leden van De Unie kunnen tot 2 juli hun stem uitbrengen.

Het eindbod

  1. Een verhoging van 1% van de salarissen en de salarisschalen per 1 juli 2010
  2. Een verhoging van 0,25% van het Benefit Budget per 1 juli 2010
  3. Een werkgelegenheidsgarantie voor de duur van de looptijd van de CAO
  4. Stater zal een zg. benchmark laten uitvoeren. Daarbij worden de Stater salarissen vergeleken met de salarissen van vergelijkbare functies in andere bedrijven.
  5. Stater trekt het voorstel over het afschaffen van de leeftijdsdagen en dienstjarendagen in. Partijen starten een studie om te bezien of deze dagen kostenneutraal kunnen worden ingezet in het kader van een (nog verder te ontwikkelen) Levensfase Bewust Personeelsbeleid.
  6. Stater trekt het voorstel over het stopzetten van de pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof in, de pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof wordt voortgezet.
  7. De budgetten voor opleidingen, zowel functie gerelateerd als niet functie gerelateerd, blijven gelijk. Voor zover de budgetten niet ten volle worden benut, zal dit gestimuleerd worden.
  8. De teksten uit het laatste eindbod van december 2009 m.b.t. het samenvoegen van art. 2.5 (toeslag voor overwerk) en 2.6 (toeslag voor onregelmatige dienst) in een nieuw artikel 2.5 (toeslag voor meerwerk) zijn niet meer aan de orde. Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO een studie doen naar deze onderwerpen. Het doel van deze studie is om de huidige CAO aan te passen aan de praktijk van Stater waar niet alleen sprake is van overwerk en werken op onregelmatige uren maar er eveneens een groep werknemers is die werkzaam is op parttime basis en zg. meeruren maakt; dit zijn alle uren die gewerkt worden bovenop de contracturen. Nb.: overuren zijn normaal gesproken de uren die gewerkt worden boven de (normale = fulltime) arbeidsduur per week (bijv. 40 uur).

Gerelateerd nieuws
15-12-09 Principeakkoord CAO Stater

Bron: De Unie, 24 juni 2010