Eindbod Nuplex Resins 2013-2014

0
319


6 september 2013

CAO-naam
CAO Nuplex Resins

Download Eindbod CAO Nuplex Resins 2013-2014
> Eindbod Nuplex Resins 2013-2014

Looptijd
Looptijd van 12 maanden: 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014

Loonmutaties
De lonen worden structureel verhoogd met 1,5 % per 01-07-2013

Arbeidsvoorwaarden
– De werkgeversbijdrage en de WGA-premie worden bij totstandkoming CAO gecontinueerd.

Bron: De Unie, 4 september 2013