Eindbod CAO Waterbedrijven 2015-2016

0
570


24 maart 2015

CAO-naam
CAO Waterbedrijven aangesloten bij de WWB Raam-CAO

Download Eindbod CAO Waterbedrijven 2015-2016
>

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016.

Loonmutaties
1,5 % per 01-01-2015 voor werknemers met een garantieloon
2,5 % per 01-01-2015 voor medewerkers zonder garantielonen

Arbeidsvoorwaarden
– Door bedrijfseconomische redenen wil de werkgever afwijken van de nieuwe wetgeving over tijdelijke contracten (Wet werk en zekerheid). Vakbonden staan niet achter deze benadering, maar willen graag in overleg over de dienstverbanden van call-centermedewerkers die op flexibele basis werken.
– De werkgever is bereid het derde jaar WW, dat door het kabinet is geschrapt, te repareren. Werkgever neemt het SER advies over dit onderwerp over.
– Zowel werkgevers als bonden hebben afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er komen 15 werkervaringsplaatsen, 185 stageplekken en 45 leer-werkplekken. Ook komt er een protocol voor de invoering van de Participatiewet, zodat mensen met een arbeidshandicap gemakkelijker aan de slag kunnen in de sector.
– Er komen twee protocolafspraken over duurzame inzetbaarheid en betere benutting van het employability budget, zodat er meer ruimte komt voor ontwikkeling van werknemers.
– De sociale partners onderkennen het belang van sociale innovatie. Hier worden protocolafspraken gemaakt. Ook zijn de partijen bereid om in de CAO mogelijkheden om met de OR afspraken te maken over reismobiliteit en reisvergoedingen op te nemen. Hetzelfde geldt voor het creëren van mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken, waardoor plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt gestimuleerd.

Bron: CNV Publieke Zaak, 20 maart 2015