Eindbod CAO Vleeswaren 2017-2018

0
649


2 november 2017

Naam
CAO Vleeswarenindustrie

Eindbod CAO Vleeswaren 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 16 maanden van 1 augustus 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonsverhogingen
– 1,25% loonsverhoging per 1 november 2017
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2018
– eenmalige uitkering van 0,25% in 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Er komt een onderzoek naar de aard, duur en eventueel vergoeding van de hygiënische handelingen binnen de vleeswarenindustrie afgezet tegen andere representatieve cao’s in de voedingsindustrie. De uitkomsten hiervan zijn input voor afspraken in de volgende cao.
– Partijen hebben besloten om de verzamel-cao die private financiering organiseert en mogelijk maakt zo spoedig mogelijk te bekrachtigen (zie bijlage met informatie over de reparatie WW/WGA).
– In het kader van het sociaal akkoord, tussen regering en sociale partners, zal de sector vleeswaren een aparte loonschaal invoeren voor werknemers die onder de werkingssfeer vallen van de zogenaamde participatiewet. Deze loonschaal zal starten op 100% minimumloon en loopt in 5 stappen op tot 120% minimumloon.

Bron: CNV Vakmensen, 1 november 2017