Eindbod CAO Vlakglas 2014

0
739


15 november 2013

Naam
CAO Vlakglas

Download Eindbod CAO Vlakglas 2014
> Eindbod cao Vlakglas 2014

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
Gedurende de looptijd zullen twee eenmalige uitkeringen worden gedaan:
– 1,0 % per 01-01-2014
– 0,5 % per 01-07-2014

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers wensen te worden voorgelicht over mogelijkheden met betrekking tot de inzet van Wajongeren, met het streven om vervolgens te zoeken naar geschikte werkplekken waarop Wajongeren kunnen instromen.
– De STOOV-cao zal worden aangegaan voor de periode van 1,5 jaar, dat wil zeggen van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015. Het gebruik van de bestaande opleidingsmogelijkheden zal in de branche worden gestimuleerd.
– Partijen zullen in de nabije toekomst overleggen of de Arbocatalogus uitbreiding behoeft. In elk geval zal de ‘Code van de Glazenier’ worden toegevoegd.
– Leeftijdsbewust personeelsbeleid. De studie zal worden voortgezet en worden omgezet in beleidsaanbevelingen.
– Met betrekking tot vorstverlet van glaszetters zal de in het recente verleden gebruikte ‘regeling onwerkbaar weer’ in de cao worden opgenomen.
– Ten aanzien van de gewijzigde wetgeving zullen de volgende vervaltermijnen van toepassing zijn: wettelijke dagen: 3 jaar | bovenwettelijke dagen: 5 jaar | verlofstuwmeren per 1-1-2012: 5 jaar
– Ploegentoeslag/afbouw. De tekst van artikel 17.4. wordt verduidelijkt door toevoeging van het woord ‘desbetreffende’ vóór het woord ‘ploegentoeslag’
– Ploegentoeslag/onderbreking. Aan artikel 17 zal de volgende tekst worden toegevoegd: ‘Een onderbreking van het werken in ploegendienst van twee maanden of korter zal niet als onderbreking worden aangemerkt: de ploegentoeslag dient over de periode van onderbreking te worden doorbetaald.’

Bron: CNV Vakmensen, 8 november 2013