Eindbod CAO UWV 2011-2014

0
2747


5 maart 2012

CAO-naam
CAO UWV

Eindbod CAO UWV 2011-2014
> Eindbod CAO UWV 2011-2014

Looptijd
UWV stelt een looptijd van 2,5 jaar voor. Als de CAO met terugwerkende kracht per 1-8-2011 ingaat betekent dit dat de CAO loopt tot 31-1-2014.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1849

Loonmutaties
Bij een CAO van 2,5 jaar biedt UWV in totaal een structurele loonsverhoging van 2,6%: 1 procent per 1 augustus 2012, 1 procent per 1 augustus 2013 en 0,6 procent per 1 januari 2014.
Daarnaast wil UWV een eenmalige uitkering van in totaal 1,25 procent toekennen: 0,75 procent per 1 april 2012 en 0,5 procent per 1 april 2013.
Verder zal UWV het werknemersdeel van de gestegen pensioenpremie (0,3%) gedurende de looptijd van de CAO voor rekening nemen.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor wat betreft de pensioenproblematiek wil UWV het pensioenfonds de mogelijkheid bieden de korting op de pensioenopbouw over 2012 ongedaan te maken. Daarom wordt voorgesteld om het bestuur van het pensioenfonds het passende opbouwpercentage te laten vaststellen afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Deze mogelijkheid gaat in op 1 januari 2013 en duurt totdat het nog overeen te komen nieuwe pensioencontract ingaat. Hierbij is het streven dat er 1 januari 2013 een nieuw pensioencontract ligt dat vanaf 1 januari 2014 een structurele en toekomstbestendige oplossing biedt. Daarnaast wil UWV het pensioenfonds vragen of het mogelijk is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om extra pensioen te te sparen, tot het fiscale maximum, of te verzekeren om de gevolgen van een eventueel lager opbouwpercentage te kunnen compenseren.

Bron: De Unie, 29 februari 2012