Eindbod CAO Tuincentra 2011-2012

0
1008


12 mei 2012

Naam
CAO Tuincentra

Eindbod CAO Tuincentra 2011-2012
> niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2011 tot en met 30 juni 2012.

Loonsverhogingen
De schaallonen en de feitelijke lonen worden structureel met 1,25% verhoogd per 1 april 2012.

Een eenmalige uitkering eveneens met ingang van 1 april 2012 van 0,6% over het in het jaar 2011 verdiende loon (inclusief vakantiegeld). De schaallonen voor jongeren van 15,16 en 17 jaar worden met ingang van 1 januari 2012 verhoogd met 3%

Arbeidsvoorwaarden
– De oproepkrachten vallen met ingang van 1 januari 2012 volledig onder de cao. Oproepkrachten worden alleen in onvoorziene situaties opgeroepen, waardoor de inzet van oproepkrachten geen structurele basis kan kennen.
– In de oude cao staat dat voor medewerkers in functiegroepen V en VI all-in afspraken kunnen worden gemaakt. Dat zij geen toeslagen uitbetaald krijgen voor avondwerk en overwerk, maar dat dat gecompenseerd wordt in een all-in salaris. Dit blijkt niet altijd goed te gaan en soms krijgen werknemers minder betaald dan zou moeten. Dit is nu gecorrigeerd. In de nieuwe cao wordt vermeld dat mochten er afspraken zijn over een all-in salaris, dit salaris nooit lager mag zijn dan wanneer er geen sprake was van een all-in salaris en er toeslagen zouden worden betaald.
– Een werknemer die op een dag meer dan 7,6 uur werkt en de koopavond werkt heeft recht op een verantwoorde maaltijd. Als de werkgever geen verantwoorde maaltijd verstrekt heeft werknemer recht op een maaltijdvergoeding van € 7,- netto.
– Zondagsarbeid is altijd vrijwillig. Mocht een werknemer hebben aangegeven bereid te zijn om op zondag te werken, dan kan hij daar eenmaal per jaar op terugkomen.
– In de onderhandelingen voor de nieuwe cao, worden afspraken gemaakt m.b.t. een proef om via het belonen van niet ziek zijn (voornamelijk het kort verzuim) te verminderen. Na evaluatie van die proef zal worden overlegd over een eventuele structurele voortzetting in de cao en de mogelijke gevolgen voor de huidige cao-bepaling met betrekking tot de wachtdagen.

Bron: CNV Dienstenbond, mei 2012