Eindbod CAO Transport 2010-2011 | CAO Beroepsgoederenvervoer

0
3272


10 oktober 2010

CAO-naam

CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen

Ook bekend als:
– CAO Transportbedrijf,
– CAO Beroepsgoederenvervoer,
– CAO TLN,
– CAO Wegtransport

Download Eindbod CAO Transport 2010-2011
> Eindbod CAO Beroepsgoederenvervoer 2010-2011.

Code Loonheffing
21

Looptijd
1 januari 2010 tot 1 januari 2012.

Loonmutaties
In het eindbod gaan de lonen op 1 januari 2011 omhoog met 2,1 procent. Op 1 juli 2011 gaan de lonen opnieuw omhoog met 1 procent.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-afspraak over de tegemoetkoming in de ziektekosten (0,6 procent) wordt geschrapt.

Verder bevat het eindbod nog afspraken op het gebied van de werkgelegenheid. Zo wil de branche, in overleg met UWV en VNG, 2.750 extra leer- werkplekken creëren voor jongeren tussen 18 en 27 jaar. Ook komen er 100 banen voor jonggehandicapten.

Bron: Logistiek.nl, 6 oktober 2010