Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021

0
758


2 mei 2019

Naam
CAO Teijin Aramid

Download Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021
> Eindbod CAO Teijin Aramid 2019-2021 (11-03-19)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021.

Loonmutaties
– 2,8% loonsverhoging en daarbij een verhoging van de lonen van EUR 500,-.

Arbeidsvoorwaarden
– In het verleden zijn er afspraken gemaakt om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
– 100% doorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar.
– Meer bestedingsmogelijkheden voor het duurzame inzetbaarheidsbudget en tijd-voor-tijd vergoeding bij overwerk door medewerkers in loongroepen 7 en hoger.

Bron: CNV Vakmensen, 11 april 2019