Eindbod CAO Technische Groothandel 2016-2017

0
6046


20 oktober 2016

Naam
CAO Technische Groothandel

Eindbod CAO Technische Groothandel 2016-2017
> Eindbod CAO Technische Groothandel 2016-2017

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017.

Loonsverhogingen
WTG biedt gedurende de looptijd een totale structurele loonstijging van 2,35%, die als volgt plaatsvindt:
– 0,80% loonsverhoging per 1 december 2016
– 0,80% loonsverhoging per 1 april 2017
– 0,75% loonsverhoging per 1 oktober 2017

Arbeidsvoorwaarden
– WTG heeft in de onderhandelingen eerder dit jaar met de drie vakbonden gesproken over het houden van een strategisch onderzoek naar de toekomst van de Technische Groothandel en het ontwikkelen
van een visiedocument. CAO-partijen verstrekken daartoe een opdracht aan een externe onafhankelijke partij. Voor WTG is dit strategisch onderzoek leidraad voor een nieuwe gemoderniseerde CAO.
– In artikel 36 (regeling A) krijgen ondernemingen de mogelijkheid om de dagspiegel van 7.00-18.00 uur met maximaal twee uur uit te breiden zonder dat de in dit artikel genoemde toeslagen van toepassing zijn. Deze uitbreiding mag zowel voor 7.00 als na 18.00 uur plaatsvinden mits deze altijd direct aansluit op de huidige dagspiegel van de onderneming.
– Met ingang van 1 januari 2017 wordt de aanvangsleeftijd van de leeftijdsdagen gekoppeld aan de ingangsdatum van de AOW. Deze koppeling geldt niet voor medewerkers die op 31 december 2016 in dienst zijn van een technische groothandel én geboren zijn vóór 1 januari 1967, voor hen blijven de leeftijdsgrenzen 50, 55 en 60 jaar.

Bron: FNV Bondgenoten, 18 oktober 2016