Eindbod CAO Struik Foods 2017-2018

0
77


24 januari 2018

CAO-naam
CAO Struik Foods

Download Eindbod CAO Struik Foods 2017-2018
> Eindbod CAO Struik Foods 2017-2018 (23-01-18)

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018
– €400,- eenmalige bruto uitkering per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Gedurende de looptijd van de cao wordt het artikel betreffende de WGA-premie opgeschort. Struik maakt derhalve in 2017 en 2018 geen gebruik van zijn recht om de WGA-premie voor de helft te verhalen op het loon van de medewerkers.
– De partijen zijn akkoord om uitvoering te geven aan de in het cao-akkoord 2015-2016 gemaakte afspraak inzake reparatie WW/WGA.
– De bestaande afspraken zullen worden voortgezet. In het periodiek overleg zal over de voortgang worden gerapporteerd.

Bron: CNV Vakmensen, 24 januari 2018