Eindbod CAO Sociale Werkvoorziening 2007-2010

0
1210


20 februari 2008

Naam
CAO Sociale werkvoorziening

CAO-teksten
Eindbod KGA CAO Sociale werkvoorziening 2007-2010
CAO Sociale werkvoorziening 2006-2007

Looptijd
1 november 2007 tot 1 maart 2010

CAO-code t.b.v. loonheffing
1345

Loonmutaties
1 maart 2008 structureel 3%
1 januari 2009 structureel 1,25%
1 augustus 2009 structureel 1,25%

Arbeidsvoorwaarden
De Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG (KGA), de werkgeversorganisatie voor de sociale werkvoorziening, heeft de bonden een eindbod gedaan. Naast de loonverhoging voorziet het bod in een wijziging van het loongebouw die voor werknemers gemiddeld een loonsverhoging oplevert van 0,5%.
Een van de belangrijkste onderdelen van het eindbod is de verlenging van de periode waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de medewerker. Het is de bedoeling dat de werkgever samen met de nieuwe medewerker een ontwikkelingsplan opstelt voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit was 2 jaar. Gedurende deze periode mag de werkgever het minimumloon betalen. Hiermee levert de werkgever een belangrijke bijdrage aan de vergroting van kansen van de medewerker op regulier werk buiten het Sw-bedrijf.

>> meer CAO-nieuws

Bron: VNG, 19 februari 2008

Algemene informatie
De Kamer Gesubsidieerde Arbeid is als onderdeel van het College voor Arbeidszaken van de VNG de werkgeversvereniging voor de Sw-bedrijven in de publieke sector. De werknemers in deze sector worden vertegenwoordigd door de ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. In totaal zijn 100.000 personen werkzaam in de sector.