Eindbod CAO Sappi 2017-2018

0
170


15 januari 2018

CAO-naam
CAO Sappi

Download Eindbod CAO Sappi 2017-2018
> Eindbod CAO Sappi 2017-2018 (08-01-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 april 2017 tot en met 30 september 2018.

Loonmutaties
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2017
– 1,20% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Sappi blijft de jeugdschalen hanteren in de cao, maar zal deze niet toepassen voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Sappi maar slechts voor vakantiekrachten en oproepmedewerkers.
– Gezien de wettelijke verplichting wordt deze schaal in de cao opgenomen uitsluitend bedoeld voor medewerkers die worden aangesteld in het kader van de participatie wet en vallend onder het doelgroepenregister.

Bron: CNV Vakmensen, 9 september 2016