Eindbod CAO Reisbranche 2012-2013

0
1380


3 juli 2012

CAO-naam
CAO Reisbranche

Download Eindbod CAO Reisbranche 2012-2013
> Eindbod CAO Reisbranche 2012-2013

Looptijd
De looptijd van deze cao is van 1 april 2012 tot 1 november 2013.

Loonmutaties
– Werknemers die een functie uitoefenen die is ingedeeld in één van de functiegroepen 2 tot en met 7, zoals opgenomen in bijlage 3 van de cao reisbranche 1 april 2011 tot 1 april 2012, hebben recht op een collectieve loonsverhoging over het feitelijk loon van 2,0% per 1 november 2012.
– Naast de verhoging van het feitelijk loon zullen tevens de minima en maxima van de schalen zoals opgenomen in de loontabellen van bijlage 3 van de CAO reisbranche op die datum worden verhoogd met 2%.
– Indien de werkgever het loon per 4 weken uitbetaalt, is het toegestaan de loonsverhoging van 2,0% per 1 november 2012, zoals genoemd in lid 1 van het artikel, uit te betalen per 9 november 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgevers zijn bereid – in aanvulling op hetgeen bepaald aangaande de toekenning van arbeidsvoorwaarden aan uitzendkrachten in art. 1 lid 3 sub 1 van de cao reisbranche – een artikel op te nemen waarin wordt afgesproken dat reisondernemingen – als zij gebruik maken van uitzendondernemingen – alleen gebruik zullen maken van NEN 4400 gecertificeerde uitzendondernemingen.

Bron: CNV Dienstenbond, 2 juli 2012