Eindbod CAO Plantion 2017-2018

0
99


23 januari 2017

CAO-naam
CAO Plantion

Download Eindbod CAO Plantion 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 1,25% loonsverhoging per 1 februari 2017
– 0,25% eenmalige uitkering per 1 september 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 februari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioendoorbetaling bij ouderschapsverlof, indien werknemer dat wil voortzetten;
– Werkgeversbijdrage regeling wordt gecontinueerd;
– Werkgroep met betrekking tot pensioen na 2018;
– Reparatie bovenwettelijke WW en WGA.

Bron: CNV Vakmensen, 19 januari 2017