Eindbod CAO Philips Lighting 2018

0
523


9 mei 2018

Naam
CAO Philips Lighting

Download Eindbod CAO Philips Lighting 2018
> Eindbod CAO Philips Lighting 2018 (25-04-18)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden: gaat in op 1 januari 2018 en loopt tot 1 januari 2019.

Loonsverhogingen
– 1,7% loonsverhoging (met een vloer van 510 euro) per 1 juni 2018

Arbeidsvoorwaarden
– 5 mei aan te merken als extra collectieve vrije dag;
– De ontslagleeftijd aan te passen aan de verhoogde pensioenleeftijd (68 jaar);
– De werkgeversbijdrage voor vakbonden te continueren conform CAO 2017.Vanaf 1 september stijgen de leerlingsalarissen met 10%, en de stagevergoedingen zelfs met 16%.

Bron: FNV, 4 mei 2018