Eindbod CAO Philips 2011-2012

0
1180


21 mei 2012

Naam
CAO Philips

Eindbod CAO Philips 2011-2012
> Eindbod CAO Philips 2011-2012

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 18 maanden ingaande 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012.

Loonsverhogingen
Philips biedt een structurele salarisverhoging van 2,5 % per 1 juni 2012 en 0,5 % per 1 oktober 2012.

Arbeidsvoorwaarden
– Voor sociale Innovatieprojecten wordt een budget van € 500.000,- tot het einde van het jaar beschikbaar gesteld, dat in gezamenlijk overleg tussen vakorganisaties en Philips wordt beheerd.
– Om de duurzaamheid van de pensioenregeling in de toekomst veilig te stellen zal door een werkgroep een studie verricht worden die input zal leveren voor de volgende CAO.

Bron: De Unie, 14 mei 2012