Eindbod CAO PGGM 2012-2013

0
927


12 maart 2012

Naam
CAO PGGM

Eindbod CAO PGGM 2012-2013
> Eindbod CAO PGGM 2012-2013

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot 1 september 2013

Loonsverhogingen
– Een structurele salarisverhoging van 1,3% per 1 januari 2012 en 0,7% per 1 januari 2013.

Arbeidsvoorwaarden
– In afwijking van de nieuwe wettelijke vervaltermijn van het wettelijke vakantieverlof van 18 maanden zal voor het wettelijke vakantieverlof een vervaltermijn gelden bij PGGM van 24 maanden.
– Medewerkers kunnen de vakbondscontributie over 2012 volledig declareren bij PGGM.

Bron: De Unie, 12 maart 2012