Eindbod CAO Open Teelten 2015-2017

0
1461


11 mei 2016

CAO-naam
CAO Open Teelten

Download Eindbod CAO Open Teelten 2015-2017
> Eindbod CAO Open Teelten 2015-2017

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 juli 2016;
– 1,25% loonsverhoging per 1 januari 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– De WWZ afspraken over seizoen matige arbeid worden opgenomen in de cao ;
– Er komt een startschaal in functiegroep B: 100% WML, contract van 2 jaar, omvang dienstverband minimaal 80%;
– In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van de arbeidstijdenregeling door een paritaire werkgroep (de looptijd van de werkgroep Arbeidstijden wordt verlengd tot 1 oktober 2016);
– In de cao wordt een protocolafspraak opgenomen over een verdere uitwerking van de zogeheten duurzame inzetbaarheid door een paritaire werkgroep;
– Aanbieden van 150 scholingsvouchersad. € 1500,- voor werknemers in de Open teelten;
– Aanpassing van de regeling seizoenarbeid conform de op 15 april gemaakte afspraken;
– Geen wijziging van de cao op het gebied van naleving (de geldende afspraak “handhaving via projectplannen” blijft van kracht) en inzake huisvesting (LTO blijft achter de landelijk gemaakte afspraken staan);
– Reparatie 3de jaar WW conform de protocolafspraken in de cao. Een paritaire werkgroep voor de Agrarische en Groene sectoren werkt dit verder uit.

Bron: CNV Vakmensen, 10 mei 2016