Eindbod CAO MITT 2012-2014

0
902


1 juni 2012

Naam
CAO MITT
CAO Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Eindbod CAO MITT 2012-2014
> Eindbod CAO MITT 2012-2014

Looptijd
De looptijd van de cao is 24 maanden; van 1 juli 2012 tot 1 juli 2014.

Loonsverhogingen
De feitelijke salarissen en de schaallonen (min.-max.) worden als volgt verhoogd:
• Per 1 juli 2012 met 1,75 procent
• Per 1 juli 2013 met 2 procent

Het bedrag van de minimum vakantietoeslag wordt gedurende de looptijd van de cao bevroren op € 1.730,–. De schalen in de cao worden verduidelijkt.

Arbeidsvoorwaarden
– In artikel 12, lid 1, onder A, sub i, van de cao wordt de einddatum aangepast aan de gewijzigde ingangsdatum van de AOW. In plaats van “65-jarige leeftijd” wordt vermeld “AOW-gerechtigde leeftijd”.
– Cao-partijen spreken af dat de leeftijden/leeftijdsgrenzen van de seniorendagen en andere ontziemaatregelen meelopen met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in die zin dat: per 1 januari 2017 de leeftijden/leeftijdsgrenzen opschuiven met 6 maanden; en per 1 januari 2019 de leeftijden/leeftijdsgrenzen wederom opschuiven met 6 maanden.
– De pensioenpremie voor Bpf MITT wordt per 1 januari 2013 structureel vastgesteld op maximaal 24 procent van de pensioengrondslag. Indien mocht blijken dat per 1 januari 2013 de genoemde maximale Bpf MITT pensioenpremie ontoereikend is als kostendekkende premie, zal door het bestuur van Bpf MITT het opbouwpercentage worden verlaagd teneinde een kostendekkende premie te bereiken.
– Per 1 januari 2012 zal de nieuwe wettelijke vakantieregeling in artikel 34 van de cao MITT worden geïmplementeerd op basis van de volgende uitgangspunten. Voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen is de opbouw van vakantie voor zieke en gezonde werknemers gelijk. De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen wordt verlengd van een half jaar naar een jaar na het kalenderjaar van opbouw; voor bovenwettelijke dagen blijft de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar gelden.
– De afspraken uit de cao MITT 2010-2012 over scholing en opleiding en loopbaan en de op basis hiervan lopende pilots, worden voortgezet.

Bron: CNV Vakmensen, 24 mei 2012