Eindbod CAO Meubelindustrie 2018-2019

0
845


4 januari 2018

CAO-naam
CAO Meubelindustrie

Download Eindbod CAO Meubelindustrie 2018-2019
> Eindbod CAO Meubelindustrie 2018-2019 (19-12-17)

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– € 35,- loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2018
– € 45,- loonsverhoging per 1 januari 2019
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Ter verbetering van het pensioen is afgesproken de franchise op termijn te verlagen naar de AOW-grens. De grens om pensioen op te bouwen (franchise) wordt in 2018 met € 1.000,- verlaagd. In 2019 zal de grens nogmaals verlaagd worden met € 1.000,-
– Werknemer ontvangt jaarlijks een bijdrage in de vakbondscontributie van € 60,- netto
– Het dagvenster wordt met een uur verruimd en zal beginnen om 6:00 uur in plaats van 7:00 (dag 6:00 tot 22:00/nacht 22:00 tot 6:00)
– De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te kunnen weigeren zal verhoogd worden van 55 naar 57 jaar
– Ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers ouder dan 55 jaar zal in een werkgroep bekeken worden of de 4-daagsewerkweekregeling verandering behoeft. (bekendheid en inhoud van de regeling)
– Een werkgroep zal onderzoek doen naar de in de sector betaalde lonen in verband met het huidige loongebouw.

Bron: CNV, 2 januari 2018