Eindbod CAO Meubelindustrie 2015-2016

0
3920


8 juli 2015

CAO-naam
CAO Meubelindustrie

Download Eindbod CAO Meubelindustrie 2015-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
weejarige CAO, van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016

Loonmutaties
– Per 1 oktober 2015 : 0,75 % structureel
– Per 1 maart 2016 : 1 % eenmalig
– Per 1 oktober 2016 : 0,75 % structureel

Arbeidsvoorwaarden
Duurzame inzetbaarheid en ontziemaatregelen
– Opschuiven ontziemaatregelen naar 60 jaar in vijf jaar;
– Verbod op nachtwerk blijft vanaf 55;
– Alle werknemers krijgen recht op 1 doorbetaalde scholingsdag per jaar, indien zijzelf 2 roostervrije dagen investeren voor scholing in het kader van employability. Deze scholing kan via XS2talent worden ingezet.
– Bewustwordingscampagne over noodzaak scholing ter bevordering employability, vitaliteit en mobiliteit;
– Herinvoering 100% subsidie op scholing en cursussen via ECM.

Flexibiliteit
– Er wordt nog maar vanuit twee arbeidstijdenvensters geredeneerd: Dagvenster: 6.00 – 22.00 ; Nachtvenster : 22.00 – 6.00 uur;
– Toeslagen onveranderd, behoudens de overwerktoeslag in het dagvenster, die wordt 20%;
– Zaterdag wordt gewone werkdag, artikel 23 wordt geschrapt;
– Artikel 24 lid 1 sub j. wordt geschrapt: betreft de extra overwerktoeslag per kalenderkwartaal.

Bron: CBM, 21 juni 2015