Eindbod CAO Mediq 2016-2018

0
214


31 augustus 2017

CAO-naam
CAO Mediq, voorheen CAO OPG

Download Eindbod CAO Mediq 2016-2018
Eindbod CAO Mediq 2016-2018 (21-07-17)

Looptijd
1 mei 2016 tot en met 30 april 2018

Loonmutaties
– 1,4% loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2018

In deze CAO periode heeft Mediq aan de medewerkers veel flexibiliteit gevraagd i.v.m. de NL-Care, Symphony en andere projecten, die allemaal broodnodig zijn om als Mediq in te spelen op het zich zeer snel veranderende zorglandschap in Nederland. Als extra blijk van waardering ontvangen alle medewerkers in de maand september een eenmalige uitkering* van 250 euro bruto.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten. Cao-partijen hebben geconstateerd dat de in de cao opgenomen loonschalen voor uitzendkrachten zich niet langer verhouden tot het gelijkloonbeginsel voor uitzendkrachten als neergelegd in artikel 8 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs, alsmede in de cao’s ABU en NBBU vastgelegde inlenersbeloning. In deze cao zal worden overeengekomen dat de salarisschalen voor uitzendkrachten in 2 stappen met 6,83% wordt aangepast. Per 1 september 2017 worden deze salarisschalen verhoogd met 3,5% en per 1 maart 2018 met 3,33%.

Bron: CNV Vakmensen, 22 augustus 2017