Eindbod CAO Linde Gas 2017-2019

0
253


8 augustus 2017

CAO Linde Gas Benelux

Eindbod CAO Linde Gas 2017-2019
> Eindbod CAO Linde Gas 2017-2019

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar van 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2019.

Loonsverhogingen
– 2,5% loonsverhoging per 1 juni 2017
– 2,0% loonsverhoging per 1 juni 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Pensioenpremie: In het geval van toekomstige stijging(en) van de pensioenpremie wordt de volgende verdeling gehanteerd, 65% van de premiestijging komt voor rekening van Linde en 35% voor rekening van de werknemer.
– WW-reparatie 3e jaar: Cao-partijen hebben afgesproken de huidige tekst over het 3e WW-jaar te handhaven.

Bron: CNV Vakmenen, 4 augustus 2017